Các cách theo dõi click vào link Affiliate - Trang Chi Here

Các cách theo dõi click vào link Affiliate

Có nhiều cách theo dõi số liệu click vào link Affiliate

Cách 1: Sử dụng hệ thống đo lường của Trangchihere.com tại đây

Cách 2: Sử dụng link rút gọn miễn phí của https://app.bitly.com. Đây là trang rút gọn link mình cũng thường sử dụng vì đăng ký tài khoản rất nhanh, dễ dùng và số liệu rất rõ ràng.

Để thực hiện cách này, bạn tạo link rút gọn cho URL giới thiệu rồi sau đó sử dụng đường link rút gọn này như đường dẫn thông thường.

Các bạn nên sử dụng đồng thời cả 2 cách này vì nó sẽ đảm bảo sự chính xác của dữ liệu.

Liên hệ công việc

Mọi bài viết trên website này đều thuộc bản quyền của Trang Chi Here. Vui lòng không copy, không edit, không re-up trên các kênh khác dưới mọi hình thức. Xin cám ơn!