Cách thanh toán hoa hồng? - Trang Chi Here

Cách thanh toán hoa hồng?

Bạn sẽ nhận được các khoản hoa hồng đã phát sinh trong tháng vào ngày 5 hàng tháng. Nếu phần tiền hoa hồng đang trong thời chờ (10 ngày sau khi khách hàng hoàn tất đơn hàng trong trường hợp khách mua khóa học thanh toán thành công và không yêu cầu hoàn tiền), thì phần tiền sẽ được thanh toán toán vào tháng kế tiếp.

Điều này đồng nghĩa với việc, bạn có thể đăng ký tài khoản Affiliate để mua khoá học cho chính mình. Và sau đó, dùng những gì đã học được để có thêm 1 dòng tiền mới. 

Để nhận được thanh toán, vui lòng gửi yêu cầu (bao gồm ID Affiliate, email đăng ký tài khoản Affiliate và stk nhận hoa hồng) vào email thutrang.vhh@gmail.com với tựa đề: [Affilate Trangchihere.com] Mã ID Affiliate + Yêu cầu thanh toán hoa hàng

Toàn bộ hoa hồng nhận và tình trạng thanh toán sẽ được hiển thị tại đây (Vui lòng đăng nhập để xem chi tiết).

Liên hệ công việc

Mọi bài viết trên website này đều thuộc bản quyền của Trang Chi Here. Vui lòng không copy, không edit, không re-up trên các kênh khác dưới mọi hình thức. Xin cám ơn!