Nếu tôi không hài lòng về dịch vụ, tôi có được hoàn tiền không? - Trang Chi Here

Nếu tôi không hài lòng về dịch vụ, tôi có được hoàn tiền không?

Rất tiếc, dịch vụ hiện không có chính sách hoàn tiền nếu không hài lòng. Vì vậy cố gắng thực hiện phần yêu cầu của dịch vụ để nhận được hết lợi ích khi mua dịch vụ.

Liên hệ công việc

Mọi bài viết trên website này đều thuộc bản quyền của Trang Chi Here. Vui lòng không copy, không edit, không re-up trên các kênh khác dưới mọi hình thức. Xin cám ơn!