Cách thức kiểm tra bài viết như thế nào? - Trang Chi Here

Cách thức kiểm tra bài viết như thế nào?

Sau khi hoàn thành đăng ký, bạn truy cập vào tài khoản của mình và thực hiện yêu của hệ thống. Bạn có thể viết 01 bài viết theo yêu cầu của hệ thống hoặc gửi 01 bài viết của bạn lên hệ thống kèm các thông tin sau: chủ đề, mục đích viết bài, vị trí đăng bài – nền tảng đăng bài, các yêu cầu khác của bài viết để người kiểm tra/Trainer thực hiện kiểm tra kỹ năng viết cho bạn.

Liên hệ công việc

Mọi bài viết trên website này đều thuộc bản quyền của Trang Chi Here. Vui lòng không copy, không edit, không re-up trên các kênh khác dưới mọi hình thức. Xin cám ơn!