Cần thêm bao nhiêu chi phí để nâng cấp khoá Content tự học này thành khoá học Content cơ bản trực tiếp qua video call cùng Trainer? - Trang Chi Here

Cần thêm bao nhiêu chi phí để nâng cấp khoá Content tự học này thành khoá học Content cơ bản trực tiếp qua video call cùng Trainer?

Bạn cần nộp thêm số học phí còn thiếu của lớp Content Marketing cơ bản trực tiếp qua video call. Để nâng cấp lớp và nộp số học phí còn thiếu, bạn vui lòng liên hệ với Trainer hoặc nhắn tin qua Fanpage Trang Chi Media/Học Content Marketing nhé.

Liên hệ công việc

Mọi bài viết trên website này đều thuộc bản quyền của Trang Chi Here. Vui lòng không copy, không edit, không re-up trên các kênh khác dưới mọi hình thức. Xin cám ơn!