Đăng ký 3 buổi Zoom miễn phí như thế nào? - Trang Chi Here

Đăng ký 3 buổi Zoom miễn phí như thế nào?

Hiện tại mình chưa có kế hoạch mở đăng ký 3 buổi Zoom miễn phí cho khoá học này. Tuy nhiên bạn có thể đặt chỗ ngay từ bây giờ bằng cách đăng ký và nộp đủ học phí để kích hoạt khoá học. Khi sắp xếp được thời gian để mở lớp, mình sẽ gửi thông báo qua email cho bạn!

Liên hệ công việc

Mọi bài viết trên website này đều thuộc bản quyền của Trang Chi Here. Vui lòng không copy, không edit, không re-up trên các kênh khác dưới mọi hình thức. Xin cám ơn!