Khóa học này có gì đặt biệt so với những khóa học Content khác? - Trang Chi Here

Khóa học này có gì đặt biệt so với những khóa học Content khác?

Gần 90% thời lượng của khóa học là thực hành. Nếu bạn không thực hành thì bạn sẽ không nắm được kiến thức cũng như tư duy mà Trainer muốn truyền đạt. Ngoài ra, đây cũng là khoá học giúp bạn hình thành được tư duy nội dung – kim chỉ nam trong nghề viết để bạn đi nhanh và xa trong nghề này.

Đa số các khóa học khác chỉ dạy 1 mảng nhỏ trong Content Marketing.

Liên hệ công việc

Mọi bài viết trên website này đều thuộc bản quyền của Trang Chi Here. Vui lòng không copy, không edit, không re-up trên các kênh khác dưới mọi hình thức. Xin cám ơn!