Lấy chứng nhận hoàn thành khoá học như thế nào? - Trang Chi Here

Lấy chứng nhận hoàn thành khoá học như thế nào?

Để lấy chứng nhận hoàn thành khoá học, bạn làm theo hướng dẫn tại đây. Chứng nhận này là dạng hình ảnh nên bạn có thể tải xuống máy tính bất cứ lúc nào, không giới hạn số lượt tải. Để tải chứng nhận, bạn truy cập vào đây. 

Sau khi lấy chứng nhận hoàn thành khoá học, bạn vẫn tiếp tục xem và học lại các bài học khi có nhu cầu. 

Liên hệ công việc

Mọi bài viết trên website này đều thuộc bản quyền của Trang Chi Here. Vui lòng không copy, không edit, không re-up trên các kênh khác dưới mọi hình thức. Xin cám ơn!