Link Affiliate hoạt động như thế nào? - Trang Chi Here

Link Affiliate hoạt động như thế nào?

Khi độc giả/thính giả của bạn truy cập vào link Affiliate, hệ thống Affiliate sẽ bắt đầu ghi nhận các lượt click, đăng ký đơn hàng, thanh toán thành công, hoàn tiền,… Tất cả số liệu này sẽ được hiển thị tại đây.

Liên hệ công việc

Mọi bài viết trên website này đều thuộc bản quyền của Trang Chi Here. Vui lòng không copy, không edit, không re-up trên các kênh khác dưới mọi hình thức. Xin cám ơn!