Nếu tôi có thắc mắc có thể nhắn tin, gọi điện riêng với Trainer không? - Trang Chi Here

Nếu tôi có thắc mắc có thể nhắn tin, gọi điện riêng với Trainer không?

Dịch vụ này không hỗ trợ nhắn tin và gọi điện riêng. Khi có thắc mắc, bạn cần post vào group Facebook hỗ trợ. Người kiểm tra bài/Trainer và các bạn trong group sẽ hỗ trợ bạn đó.

Liên hệ công việc

Mọi bài viết trên website này đều thuộc bản quyền của Trang Chi Here. Vui lòng không copy, không edit, không re-up trên các kênh khác dưới mọi hình thức. Xin cám ơn!