Tôi có mấy ngày để viết và gửi bài lên hệ thống? - Trang Chi Here

Tôi có mấy ngày để viết và gửi bài lên hệ thống?

Thời gian viết và gửi bài viết lên hệ thống không giới hạn. Tuy nhiên bạn nên thực hiện càng sớm càng tốt vì có phần phản hồi sớm, bạn sẽ dễ dàng hơn trong lựa chọn và quyết định tương lai của mình.

Liên hệ công việc

Mọi bài viết trên website này đều thuộc bản quyền của Trang Chi Here. Vui lòng không copy, không edit, không re-up trên các kênh khác dưới mọi hình thức. Xin cám ơn!