Tôi có thắc mắc có thể nhắn tin, gọi điện riêng với Trainer? - Trang Chi Here

Tôi có thắc mắc có thể nhắn tin, gọi điện riêng với Trainer?

Được. Bạn có thể nhắn tin, gọi điện riêng với Trainer nếu bạn có câu hỏi riêng tư. Trainer luôn khuyến khích bạn nhắn vào group chat của lớp hoặc group Facebook hỗ trợ học viên sau khóa học. Ở đó sẽ có Trainer và bạn học hỗ trợ. Group hỗ trợ sau khóa học có nhiều bạn học viên, ở nhiều vị trí và lĩnh vực khác nhau nên cùng tương tác hỗ trợ cực kỳ hiệu quả.

Liên hệ công việc

Mọi bài viết trên website này đều thuộc bản quyền của Trang Chi Here. Vui lòng không copy, không edit, không re-up trên các kênh khác dưới mọi hình thức. Xin cám ơn!