Tôi được sở hữu khoá học này trọn đời không? - Trang Chi Here

Tôi được sở hữu khoá học này trọn đời không?

Được. Sau khi mua, bạn sẽ sở hữu khoá học nay trọn đời. Do đó, bạn có thể xem lại phần kiến thức bất cứ lúc nào. Khóa học cũng sẽ cập nhật kiến thức thường xuyên và thêm những bài học mới.

Lưu ý: Bạn sẽ bị xoá tài khoản học viên khi sử dụng những nội dung trong khoá học để chia sẻ cho các đối tượng khác theo nhiều cách khác nhau như làm podcast, youtube, tiktok, viết blog,….

Liên hệ công việc

Mọi bài viết trên website này đều thuộc bản quyền của Trang Chi Here. Vui lòng không copy, không edit, không re-up trên các kênh khác dưới mọi hình thức. Xin cám ơn!