Xem trạng thái thanh toán đơn hàng như thế nào? - Trang Chi Here

Xem trạng thái thanh toán đơn hàng như thế nào?

Khi có đơn hàng, hệ thống sẽ thể hiện ở ngay trang Dashbroard tại đây

Trạng thái giao dịch đơn hàng:

STT Trạng thái đơn hàng  Trạng thái đơn hàng trong hệ thống Affiliate
1 Khách hàng đã đăng ký tài khoản khóa học, chờ thanh toán Đang chờ
2

Khách hàng đã thanh toán học phí

Chưa thanh toán 

(Trạng thái này sẽ hiển thị cho đến thời điểm mình thanh toán hoa hồng vào ngày 5 hàng tháng)

3

Khách hàng yêu cầu hoàn tiền 

Đơn hàng không hiển thị trong hệ thống nữa, Trangchihere sẽ gửi email báo cho publisher biết.

4

Khách hàng đã đăng ký, hết thời gian tạm giữ (2 tuần kể từ ngày đăng ký)

Đang chờ

Trạng thái này sẽ hiển thị cho đến khi khách hàng thanh toán hoặc hết thời gian đơn hàng chờ thanh toán. Khi hết thời gian đơn hàng chờ thanh toán, đơn hàng sẽ không hiển thị trong hệ thống nữa. 

Liên hệ công việc

Mọi bài viết trên website này đều thuộc bản quyền của Trang Chi Here. Vui lòng không copy, không edit, không re-up trên các kênh khác dưới mọi hình thức. Xin cám ơn!