Lưu trữ Vấn đề khoá học - Trang Chi Here

Có cần kinh nghiệm gì để tham gia khóa học?

Không. Đây là khoá học cơ bản, người mới bắt đầu không cần kinh nghiệm gì vẫn học được.

Xem thêm

Khoá học này có có được cấp chứng nhận không?

Không. Khoá học này không cấp chứng nhận hoàn thành khoá học.

Xem thêm

Nếu tôi có thắc mắc có thể nhắn tin cho Trainer?

Được. Bạn có thể nhắn tin, gọi điện riêng với Trainer nếu bạn có câu hỏi riêng tư. Trainer luôn. . .

Xem thêm

Đăng ký 3 buổi Zoom miễn phí như thế nào?

Hiện tại mình chưa có kế hoạch mở đăng ký 3 buổi Zoom miễn phí cho khoá học này. Tuy. . .

Xem thêm

Liên hệ công việc

Mọi bài viết trên website này đều thuộc bản quyền của Trang Chi Here. Vui lòng không copy, không edit, không re-up trên các kênh khác dưới mọi hình thức. Xin cám ơn!