viết content

viết content

Hướng dẫn tự học và lấy chứng nhận hoàn thành các khoá Content online (cập nhật 17/02/2022)

Đúng như tiêu đề, bài viết này gồm 2 phần. Phần 1 là hướng dẫn tự học các khoá Content. . .

Xem thêm

Những bài Content bạn viết sẽ giống những thứ bạn đã đọc

“𝑩𝒂̣𝒏 𝒄𝒐́ 𝒌𝒉𝒖𝒚𝒏𝒉 𝒉𝒖̛𝒐̛́𝒏𝒈 𝒈𝒊𝒐̂́𝒏𝒈 𝒏𝒂̆𝒎 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒎𝒂̀ 𝒃𝒂̣𝒏 𝒅𝒂̀𝒏𝒉 𝒏𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒕𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏 𝒈𝒊𝒂𝒐 𝒕𝒊𝒆̂́𝒑 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕.” Đấy là câu Robin Sharma. . .

Xem thêm

Đâu là cách viết Content tốt và hay?

Sau nhiều năm đi Training, mình đã tìm ra cách viết content tốt. Nếu bạn còn đang loay hoay tìm cách. . .

Xem thêm

Liên hệ công việc

Mọi bài viết trên website này đều thuộc bản quyền của Trang Chi Here. Vui lòng không copy, không edit, không re-up trên các kênh khác dưới mọi hình thức. Xin cám ơn!